دانلود با لینک مستقیم فایل(کارآموزی تاسیسات مخابراتی)

کارآموزی تاسیسات مخابراتی
کارآموزی تاسیسات مخابراتی|41014476|zw|مخابرات,تاسیسات,برق,کارآموزی
مخابرات
تاسیسات
برق

فهرست مطالب موجود در فایل:

مخابرات

انواع خطوط مخابراتی

انواعModem

انواع سوئیچ

سالن دستگاه

شبکه شهری

شبکه های بین المللی

شبکه های بین شهری

شبکه های شهری

انواع مدولاسیون

Pairgain در ایران

شارژینگ

محاسبه اطلاعات به صورت اتوماتیک (AMA)

مخابراتتاسیساتبرق


مطالب دیگر:
📌مبانی نظری هوش و استرس📌مبانی نظری هویت اجتماعی📌مبانی نظری هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی📌مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی📌مبانی نظری ورزش کودکان و پیشرفت تحصیلی📌مبانی نظری ورزش و ورزش همگانی📌كلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی📌مبانی نظری ورزش و سلامت روان📌مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت📌مبانی نظری ورشکستگی و بررسی قانونی آن و ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها📌مبانی نظری ورشکستگی و تئوری های ورشکستگی مدل های پیش بینی درماندگی مالی📌مبانی نظری یادگیری خودتنظیمی از دیدگاهها و نظریه های مختلف📌مبانی نظری یادگیری و تکالیف شب📌مبانی نظری یادگیری و تکلیف📌مبانی نظری یادگیری و جایگاه تکلیف و انواع تكالیف📌مبانی نظری تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مشتری‌گرایی، فرایند پذیرش و تئوری انتشار📌مبانی نظری تن انگاره ، زنان و تن انگاره📌مبانی نظری سلامتی و بررسی اختلالات روانی،خلقی و افسردگی📌مبانی نظری شخصیت و رفتار فرد و شخصیت aوb📌مبانی نظری شکست تحصیلی و کارکردن کودک